อุปกรณ์จำเป็นต้องทำให้ทองคำบริสุทธิ์จากทรายที่มีน้ำขัง