เมืองหลวงที่ใช้สำหรับการรักษาเสถียรภาพของโรงงานบดหิน