เหมืองแร่เหล็กเพื่อการขายโบลิเวียเหมืองที่ได้รับการยกเว้น