เทคโนโลยีการประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานไม่ได้